Privacy Verklaring Grootenhout

Dressuurpaarden V.O.F.

Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. gevestigd te Mariahout (5738PA) aan Broek

14, hierna Dressuurpaarden Grootenhout V.O.F., hecht veel waarde aan een

verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met

inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de

Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze privacyverklaring informeert Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. je over de manier

waarop Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. je persoonsgegevens verwerkt en hoe

je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze privacyverklaring heeft alleen

betrekking op de diensten die door Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. worden

aangeboden op .

Artikel 1 uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan,

1. Persoonlijk 

 

gebruikt gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Om dit te kunnen doen wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar je naam en mailadres.

2.Doel,

Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. verzamelt en verwerkt dus

je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de website, ga je akkoord

met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je

persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. gebruikt je gegevens voor verschillende doelen.

Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.

Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Artikel 2 Doorgifte aan derden,

1. Ouderenlandgoed Grootenhout geeft je gegevens niet door aan derden, tenzij:

a)De doorgifte geschiedt aan een door Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. voor

de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met

welke derden Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. een overeenkomst heeft

gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde

wijze omgaat met je persoonsgegevens.

b) Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. op grond van een wettelijke plicht

gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. maakt -voor zover van deze verlangd

mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische

veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen

toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de

wijziging te voorkomen die Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. ontvangt.

Artikel 4 Cookies

1. Het is mogelijk dat Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. tijdens een lopende

sessie gebruik maakt van cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van

aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat je

computer een cookie ontvangt kunnen bij de "help"-functie op de werkbalk van de

browser van je computer de instellingen van je computer worden gewijzigd. Sommige

functies werken mogelijk niet meer indien je computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F.

1. Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. heeft geen zeggenschap over het

eventuele gebruik door derden van je persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring

heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Grootenhout Dressuurpaarden

V.O.F. verwerkt. Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. accepteert geen enkele

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ( de werking, en/of inhoud van)

websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn

1. Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. bewaart persoonsgegevens gedurende een

periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan , tenzij Grootenhout

Dressuurpaarden V.O.F. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de

persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

1. Grootenhout Dressuurpaarden V.O.F. behoudt zich het recht voor om deze

Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal bekend gemaakt worden.

Door na wijzigingen gebruik te maken van de site ga je akkoord met eventueel

gewijzigde Privacy Verklaring. Hou alle wijzigingen regelmatig in de gaten op deze

pagina. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 30-12-2020